Klubkártya

Kedves Nézőink!

A Budapest Film Zrt. filmszínházaiba (Corvin, Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino Cafe mozik) szóló Budapest Film Klubkártya, Corvin Klubkártya, Art Mozi Klubkártyák kibocsájtását, feltöltését 2020. július 13-tól megszüntettük.

A már megvásárolt kártyák 2021. december 31-ig érvényesek,  a rajtuk lévő összegek az év utolsó napjáig (2021. december 31.) levásárolhatók, illetve a Művész, a Corvin, a Puskin és a Tabán mozik büféjében is felhasználhatók. Kérjük, legyen kedves az alábbi szabályzatot elolvasni a részletekért!

Dolgozunk egy új kedvezményrendszer kialakításán, addig is szíves türelmüket kérjük, s további információkért kövessék figyelemmel mozijaink szokásos felületeit (weboldalak és Facebook), ahol minden fejleményről tájékoztatjuk Önöket!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLUBKÁRTYA-SZABÁLYZAT
A BUDAPEST FILM ZRT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT MOZIKBAN

Jelen szabályzat hatálya a Budapest Film Zrt. („Kibocsátó”) által forgalomba hozott Budapest Film Klubkártya használatának részletes szabályait tartalmazza.
1.    A Klubkártya névre szóló, és a vásárló tulajdonát képezi.
2.    A Klubkártya adatait a kártyatulajdonos beazonosíthatósága érdekében, és tájékoztatási célból tartja nyilván a Kibocsátó. Az adatokat a Kibocsátó saját célra gyűjti, az adatokhoz kizárólag a Kibocsátó adatkezeléssel, illetve a Klubkártya ügyintézéssel foglalkozó alkalmazottai férhetnek hozzá, azt harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Az adatokat a Klubkártya érvényessége idejéig tárolja a Kibocsátó.
A Klubkártya tulajdonosokat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek.
3.    A Kibocsátó fenntartja a jogot a kedvezmények mértékének megváltoztatására, a kedvezmények megszüntetésére.
4.    A jelen szabályzatban szereplő kedvezmények egymással, valamint más kedvezményekkel nem vonhatók össze.
5.    A kedvezmények a moziműsorban meghirdetett, az adott elfogadóhely által megjelölt előadásokra használhatóak fel.
6.    A kedvezmények érvényessége, beválthatósága elfogadó-helyenként és kártyatípusonként eltérő lehet, a kedvezmények beválthatóságát az elfogadóhelyek előzetesen korlátozhatják.
7.    A mozijegyek kiadása elektronikus rendszeren keresztül történik, így annak bármilyen hibája esetén a javítás idejére a Kibocsátó szüneteltetheti a kedvezményes jegyek kiadását.
8.    A Kibocsátóhely megtagadhatja a kedvezmények biztosítását, amennyiben a Klubkártyával történő visszaélést tapasztal.
9.    A kedvezmény érvényesítésének feltétele a kedvezményre való jogosultság felhasználáskori megléte, melyet a pénztáros és a jegykezelő ellenőrizhet.
10.     A Klubkártya elvesztése, ellopása esetén a Klubkártya letiltható, kártyacsere kizárólag a Klubkártya adatainak pontos megadásával, díjfizetés ellenében lehetséges. A bejelentés elmulasztásából illetve a téves bejelentésből származó károkért való felelősséget a Kibocsátó kizárja.
11.     A Klubkártya tulajdonosa mozijegy vásárlásakor 20% kedvezményre jogosult a mozi teljes helyárából. A kedvezményes jegyár a Klubkártyán lévő összegből kerül levonásra. A Klubkártya továbbá 5% kedvezményre jogosítja a Klubkártya tulajdonosát a Corvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféiben bármely árú vásárlásakor. Jegyvásárlásor a teljes összeget kell a klubkártya-tulajdonosnak a kártyával fizetnie, büfé termék/áru vásárlásakor lehetőség van az ár egy részének kártyával történő fizetésére is.
Elfogadóhelyek: Corvin mozi, Kino Café mozi, Művész mozi, Puskin mozi, Tabán mozi, Toldi mozi, valamint a Corvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféi.
a.    A Klubkártyán lévő összeg teljes egészében - kezelési költség levonása nélkül vásárlásra fordítható.
b.    Egy előadásra egy Klubkártyával legfeljebb 6 (hat) mozijegy vásárolható.
12.     Új Klubkártya nem váltható, a meglévő kártyák nem újratölthetők. A forgalomban lévő Klubkártyák érvényességi ideje 2021. december 31.  
13.     Az érvénytelenné vált Klubkártyákon maradt összeget a kártya kibocsájtója, a Budapest Film Zrt, nem téríti vissza a kártyatulajdonosoknak, a kártyák további feltöltése sem lehetséges.
14.     Ha az érvényes klubkártyán lévő összeg nem éri el egy mozijegy árát, a Budapest Film Zrt. mozipénztáraiban a kártya tulajdonosa egy bármely előadásra beváltható ajándék jegyet kap a kártya leadásáért cserébe. A beváltás határideje: 2021. december 31.

15.     A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a le nem járt érvényességi idejű Klubkártyákat visszavonja.
16.     A lejárt érvényességi idejű Klubkártyán maradt egyenleg után kártérítés, illetve pénzvisszafizetés nem jár.
17.     Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot az irányadó jogszabályokkal összhangban bármikor egyoldalúan módosítsa. A hatályos szabályzat az elfogadóhelyeken és a Kibocsátó honlapján hozzáférhető.
18.     A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.) 6 § 1/16. és 51. pontjai alapján a Klubkártyák nem minősülnek készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.
19.     Jelen szabályzatra valamint a kártyahasználat jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekre a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai és előírásai irányadóak.

Jelen szabályzat 2021. 07.19.napján lép hatályba.